Contact ussitemapNews+118WeatherPhoto galleryVoteHome
تاریخچه قزوین
قزوین را در نوشته های قدیم اروپا شهر باستانی "ارساس" یا "ارساسیا" و در تواریخ یونان همان شهر قدیمی "راژیا" و در زمان اشکانیان به نام موسس آن "اردپا" خوانده اند. [ادامه...]

این تپه با وسعت حدود بیست هزار متر مربع در هشت کیلومتری شمال شرق قزوین دهستان ((سگز آباد)) از توابع شهرستان بویین زهرا قرار دارد. این تپه تقریبا گرد و راس آن کمتر از یک متر از سطح زمین های اطراف بالاتر است .

در بررسی ها ی اولیه این تپه ،بقایای یکی از اولین اجتماعات کشاورزی به دست آمده که معرف یکی از مکان های اولیه اسقرار در ایران است. از این رو ،تاریخ تقریبی استقرار در زاغه به اواخر هزاره ششم ق. م بر می گرددو بعد از آن ،این محل به کلی متروک و اهالی آن به مکانی دیگر مهاجرت کردند. به نظر می رسد تپه زاغه ،قدیمی ترین بقایای باستانی را در بر داردو پس از متروکه شدن آن ،استقراردر تپه « قبرستان» آغاز شده است .معماری بناهای زاغه اکثر با چینه و خشت بوده و برای پوشش سقف آن ها از تیرهای چوبی استفاده شده است. برای پخت و پز نیز از انواع اجاق در اتاق ها بهره می جستند . سفال های تپه زاغه به رنگ قرمز یا نخودی با سطحی صیقل یافته است و اکثرا توسط سفالگران محلی در خارج از روستا پخته می شد. برخی از سفال های این تپه منقوش عمدتا هندسی شکل است. سایر اشیای به دست آمده ازاین تپه عبارتند از :ریتون های کره ای ، مخروطی و استوانه ای ،مهر ،پیکرک حیوان و انسان ،تیغه و آثار سنگی و استخوانی ،از سال 1349حفاری های باستان شناسی توسط دانشگاه تهران در این مکان انجام شده است. 

 

بازگشت
Copyright 2000-2006 , MyQazvin.com, All rights reserved.

This is an archived version of the website.

Sponsor Links:
Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt | Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣 | tomtop | andoer | LEMFO | anet a8 | Roborock S50| xiaomi m365 | MXQ PRO | Bugs 5W | isteady pro | hubsan h501s x4 | Anet A6 | dobby drone